Inventum mutat mundum

Offerte aanvraag Merkregistratie

Mensen

Staf Los & Stigter

 

Mr. Ir. Jacques van Breda, elektrotechnisch ingenieur en jurist, is Nederlands en Europees octrooigemachtigde en Benelux- en Europees merken- en modellen-gemachtigde. De heer Van Breda is tevens als plaatsvervangend Raadsheer verbonden aan het Hof Den Haag. Omtrent de dienstverlening van Los en Stigter merkt Van Breda op: “Onze octrooigemachtigden hebben allen gewerkt voor grote industriële bedrijven en hechten vanuit die achtergrond aan het verschaffen van eerlijk en betrouwbaar advies met betrekking tot de haalbaarheid van uw zaak en de daarmee gemoeide kosten”.

De praktijk van de heer Van Breda is veelzijdig en varieert van kippenslacht- machines tot apparatuur voor computertomografie en mammografie, en van fietsonderdelen tot sandwichplaten voor de vliegtuigindustrie. Een groot deel van zijn praktijk is gericht op het verdedigen van de verworven octrooien tegen opposities van derden, en op het voeren van opposities tegen octrooien die verleend zijn aan concurrenten van Los en Stigter’s cliënten. Een recente statistiek bijgehouden door een cliënt van Los en Stigter laat zien dat twee op de drie door de heer van Breda gevoerde oppositiezaken in het voordeel van die cliënt beslist worden, waarbij de opponenten veelal met dubbele manschappen aantreden. Naast het aanvragen en verdedigen van octrooi en het opponeren onderhoudt de heer Van Breda een praktijk gericht op het bijstaan van cliënten bij het aangaan van licentie- of samenwerkings-overeenkomsten, en staat hij cliënten bij in de rechtszaal.

 

Dr. Leon Vogels is Nederlands en Europees Octrooigemachtigde. Hij studeerde fysische chemie aan de Radboud Universiteit Nijmegen en promoveerde daar op het gebied van Kristalgroei. Zijn praktijk is met name gericht op uitvindingen op het gebied van processen, materialen en gebruik daarvan, zoals halfgeleiders, procestechnologie, biotechnologie en chemie. De uitvindingen zijn van een fundamenteel karakter tot zeer praktisch en direct toepasbaar. Hij heeft uitgebreide ervaring met onderzoek en ontwikkeling, zowel in het bedrijfsleven als bij onderzoeks-instellingen. Binnen productieomgevingen heeft hij strategische kennisbescherming vorm gegeven en geïmplementeerd. De hier opgedane kennis en ervaring wordt regelmatig gedeeld in de vorm van universitaire hoorcolleges. Tevens is hij tutor bij de opleiding voor Europees gemachtigde en corrector van examens van kandidaat-gemachtigden. Hij is voorts nauw betrokken bij processen en geledingen die uitvindingen naar de markt brengen.

 

Ir.Ype van Randen, wiskundig ingenieur en Octrooigemachtigde is ruim 10 jaar werkzaam bij Los en Stigter met een keur van tevreden cliënten. De heer van Randen heeft vele jaren als research manager gewerkt bij een Zweedse multinational. De daar opgedane brede technische kennis bestrijkt een scala van technische disciplines, zoals werktuigbouw in het algemeen maar ook tribologie en meettechniek. Als opdrachtgever was hij ook verantwoordelijk voor een uitgebreide octrooiportefeuille. Zijn brede technisch inzicht en het feit dat hij ook veel ervaring heeft als opdrachtgever voor octrooigemachtigden, geeft hem een zeer goed inzicht in de positie van de klant. Zijn wiskunde achtergrond staat borg voor een logische en sterke benadering van oplossingen voor octrooivraagstukken van zowel technische, procedurele als zakelijke aard. Het beste resultaat voor de klant staat centraal in zijn adviezen.

 

Mr. Ir. Frodo Ferro is zijn carrière begonnen bij een octrooigemachtigdenkantoor in Nederland waar hij als octrooigemachtigde verantwoordelijk werd voor een zeer brede klantenkring van bedrijven en R&D-instituten, actief op gebieden zoals postsorteermachines, bedrijfsprocessoftware, medische apparaten, vermogenselektronica, maritieme techniek, radioantennes, viskweek, landbouwmachines, etc.
Daarna trad hij in dienst bij één van ‘s werelds grootste halfgeleiderfabrikanten. Daar heeft Frodo gedurende 10 jaar ruime en internationale ervaring opgedaan in het managen van intellectuele eigendom in brede zin en de commerciële aspecten daarvan – zoals licentiering, fiscaliteit, standaardisatie en innovatie management. Vanuit Frankrijk was hij als manager van de octrooiafdeling Europa, Midden-Oosten en Afrika verantwoordelijk voor een zeer grote wereldwijde octrooiportefeuille. Bovendien was hij als “lead IP counsel” ook verantwoordelijk voor alle andere vormen van intellectuele eigendom, zoals know-how en auteursrechten, in een grote verscheidenheid aan jurisdicties.
Hij is een ervaren jurist en onderhandelaar, die niet alleen uitstekend raad weet met de technische en juridische aspecten van intellectuele eigendom maar ook de commerciële – zoals het opzetten en financieren van complexe R&D-projecten, ontwikkelen van standaardisatie- en licentieprogramma’s alsmede het definiëren en implementeren van strategieën om meerwaarde uit intellectuele eigendommen te genereren.
Frodo is fysisch ingenieur en jurist, gekwalificeerd als Nederlands en Europees octrooigemachtigde en Europees merken- en modellen-gemachtigde.

 

Mr. Karin Doornweerd-Boeree is in 1994 afgestudeerd in het Nederlands Recht aan de Universiteit van Amsterdam. Zij is sinds 2001 werkzaam bij Octrooibureau Los en Stigter B.V. als Benelux- en Europees Merken- en Modellengemachtigde.

 

Mr. Lidian de Weert studeerde Rechtsgeleerdheid aan de Radboud Universiteit (specialisatie ondernemingsrecht) en jazz en pop aan het ArtEZ Conservatorium (basgitaar). Ze werkte als jurist bij verschillende kantoren die zich specialiseren in intellectuele eigendomsrecht. Daarnaast werkte ze als advocaat in Den Haag, waar zij ondernemers adviseerde op het gebied van contractenrecht, privacyrecht en aansprakelijkheidsrecht. Haar toenemende fascinatie voor IE-recht bracht haar naar Octrooibureau Los en Stigter. Sinds 2017 werkt zij daar als Benelux en Europees Merken- en Modellengemachtigde.