020 - 623 68 32 info@losenstigter.nl

Diensten

Licenties

Door een licentie wordt van een rechthouder toestemming verkregen om onder diens exclusieve recht te werken.
Dit exclusieve recht is bijvoorbeeld een octrooi of patent, een merk of model of een auteursrecht. Dit betreffen alle absolute rechten, dat wil zeggen rechten die door de houder tegenover iedereen kunnen worden ingeroepen.

Het licentierecht wordt door een overeenkomst verkregen en werkt daarmee slechts tussen de bij die overeenkomst betrokken partijen. In de overeenkomst dienen allerlei aspecten die samenhangen met het verleende gebruiksrecht geregeld te worden.

Enkele onderwerpen die in een licentie-overeenkomst aan de orde dienen te komen zijn de prijs voor het gebruiksrecht (lump-sum, entry-fee, royalty), gebiedsbepaling zowel territoriaal als ten aanzien van de markt of het technisch gebied, duur van de licentie en opzegmogelijkheid, verdeling en beperking van aansprakelijkheden, toepasselijk recht en wijze van geschillenbeslechting, et cetera.
Los & Stigter heeft kennis en ervaring om deze onderwerpen op bevredigende wijze te regelen, tegen acceptabele tarieven, in zowel gevende als nemende licenties.

Waarom Los & Stigter?

  • Opgericht in 1910

  • Bevoegd om op te treden voor het Europese Octrooibureau

  • Bescherming op wereldwijde basis door uitgebreid net van professionele relaties