Inventum mutat mundum

Offerte aanvraag Merkregistratie

Uitvinding Beschermen

Hebt u een unieke uitvinding en wenst u deze te beschermen tegen concurrenten? Laat uw uitvinding nu registreren en beschermen door Los & Stigter.

Los & Stigter

Uw uitvinding beschermen kunt u het beste doen door een octrooiaanvraag in te dienen bij de Octrooiraad. Voor het verkrijgen van een adequate octrooibescherming dient de uitvinding aan specifieke eisen te voldoen. De octrooigemachtigden van Los & Stigter staan hierbij volledig tot uw dienst. Het verkrijgen van octrooi om een product of uitvinding te beschermen als product of werkwijze gaat volgens vastgelegde procedures. De octrooigemachtigde kent alle procedures en eisen en is daarmee de aangewezen tussenpersoon om uw product of werkwijze te beschermen en daarvoor een octrooi aan te vragen.

De vestigingen van Los & Stigter:

Amsterdam

Utrecht

Eindhoven