Inventum mutat mundum

Offerte aanvraag Merkregistratie

Opposities

Octrooien vormen een belemmering voor het vrije handelsverkeer en van de vrijheid van de bedrijfsvoering.

Daarom zijn octrooien een geliefd bezit, maar vervelend als de concurrentie erover beschikt.

Een octrooi kan een economisch voordeel dat in een produkt of produktiewijze is belichaamd langdurig vrijwaren tegen navolging en daarmee een voorsprong die verworven is op de concurrentie veiligstellen.

Als de concurrent een hinderlijk octrooi bezit, kan daar soms wat aan worden gedaan.

Octrooien worden in een aantal gevallen namelijk ten onrechte verleend, en in dat geval kan het octrooi herroepen of vernietigd worden.

De mogelijkheden tot het herroepen of vernietigen van een octrooi variëren van land tot land.

In Nederland en in veel andere landen kan slechts de Rechter een octrooi vernietigen. Voorwaarde bij een actie tot vernietiging van een Nederlands octrooi is dat een Nietigheidsadvies is uitgebracht. Voor de vernietiging van een voor Nederland geldend Europees octrooi is een dergelijk nietigheidsadvies niet vereist.

Voor Europese octrooien geldt dat er een beperkte tijd na verlening beschikbaar is om bezwaar tegen de verlening van het octrooi te maken. Het bezwaar moet binnen 9 maanden na de octrooiverlening zijn ingediend, en biedt dan het voordeel dat in een centrale oppositieprocedure het octrooi voor alle Europese landen die het betreft op geldigheid kan worden getoetst, en eventueel kan worden herroepen.