020 - 623 68 32 info@losenstigter.nl

Diensten

Rechtzaken

Imitatie is de norm, originaliteit wordt niet beschermd. Hoewel dit vreemd klinkt, geldt dit met een paar uitzonderingen als de rechtsregel in de wereld van handel en bedrijf.

Een dergelijke uitzondering is dat de imitatie niet tot verwarring mag leiden bij het publiek. Maar die verwarring mag weer wel als er bijvoorbeeld een technische noodzaak voor de imitatie was, meer precies: indien een andere oplossing mogelijk was zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het product, dan dient die andere oplossing te worden gekozen.

Andere uitzonderingen vinden hun grondslag in specifieke wetgeving zoals het Auteursrecht en het Octrooirecht.

Het Octrooirecht dient er toe om een terreinafbakening te bieden aan de houder van een octrooi, waarbinnen slechts met toestemming van de octrooihouder gewerkt mag worden.

Waarom Los & Stigter?

  • Opgericht in 1910

  • Bevoegd om op te treden voor het Europese Octrooibureau

  • Bescherming op wereldwijde basis door uitgebreid net van professionele relaties