020 - 623 68 32 info@losenstigter.nl

Over Los & Stigter

Uw specialist op het gebied van patenten, merkrecht en meer!

Los & Stigter is een gerenommeerd kantoor gespecialiseerd in accurate en no-nonsense dienstverlening op het gebied van octrooien, merken en modellen.

Het kantoor is opgericht in 1910 en werkt met ervaren adviseurs die hun sporen veelal in de industrie hebben verdiend, en die werkzaam zijn in de kantoren van Los & Stigter in Amsterdam, regio Utrecht en regio Eindhoven.

De dienstverlening door Los & Stigter kenmerkt zich door een directe band tussen opdrachtgever en cliënt, dat wil zeggen dat er geen communicatie-verstorende tussenschakels zijn tussen de cliënt en de ingeschakelde adviseur. Dit voorkomt misverstanden en bevordert het meedenken vanuit de belangen van de cliënt.

De opdrachtgevers waarvoor Los & Stigter werkzaam is, zijn te vinden onder particulieren, het midden- en kleinbedrijf en grote internationale ondernemingen. Tevens werkt Los & Stigter voor diverse Universiteiten en kennisinstituten.

Onze experts

Mr. Ir. Jacques van Breda

Mr. Ir. Jacques van Breda

Octrooigemachtigde, Benelux- en Europees Merken- en Modellengemachtigde

Meer lezen

Drs Irma Scheltus

Drs Irma Scheltus

Octrooigemachtigde

Meer lezen

Ir. Ferdinand Leeger

Ir. Ferdinand Leeger

Octrooigemachtigde

Meer lezen

Ir. Ghassan Salim

Ir. Ghassan Salim

Octrooigemachtigde in opleiding

Meer lezen

Mr. Karin Doornweerd-Boeree

Mr. Karin Doornweerd-Boeree

Benelux- en Europees Merken- en Modellengemachtigde

Meer lezen

Mr. Pieter Flier

Mr. Pieter Flier

Merken- en Modellengemachtigde

Meer lezen

Mr. Ir. Jacques van Breda

Venster sluiten

Mr. Ir. Jacques van Breda, elektrotechnisch ingenieur en jurist, is Nederlands en Europees octrooigemachtigde en Benelux- en Europees merken- en modellen-gemachtigde. De heer Van Breda is tevens als plaatsvervangend Raadsheer verbonden aan het Hof Den Haag. Omtrent de dienstverlening van Los en Stigter merkt Van Breda op: “Onze octrooigemachtigden hebben allen gewerkt voor grote industriële bedrijven en hechten vanuit die achtergrond aan het verschaffen van eerlijk en betrouwbaar advies met betrekking tot de haalbaarheid van uw zaak en de daarmee gemoeide kosten”.

De praktijk van de heer Van Breda is veelzijdig en varieert van kippenslacht- machines tot apparatuur voor computertomografie en mammografie, en van fietsonderdelen tot sandwichplaten voor de vliegtuigindustrie. Een groot deel van zijn praktijk is gericht op het verdedigen van de verworven octrooien tegen opposities van derden, en op het voeren van opposities tegen octrooien die verleend zijn aan concurrenten van Los en Stigter’s cliënten. Een recente statistiek bijgehouden door een cliënt van Los en Stigter laat zien dat twee op de drie door de heer van Breda gevoerde oppositiezaken in het voordeel van die cliënt beslist worden, waarbij de opponenten veelal met dubbele manschappen aantreden. Naast het aanvragen en verdedigen van octrooi en het opponeren onderhoudt de heer Van Breda een praktijk gericht op het bijstaan van cliënten bij het aangaan van licentie- of samenwerkings-overeenkomsten, en staat hij cliënten bij in de rechtszaal.

Contact opnemen

Telefoon: 020 – 623 68 32
Email: info@losenstigter.nl

Drs Irma Scheltus

Venster sluiten

Drs Irma Scheltus studeerde scheikunde aan de Universiteit van Amsterdam en behaalde haar master in organo-metaalchemie. Als octrooigemachtigde heeft ze meer dan 20 jaar ervaring in de chemische industrie waar ze als octrooigemachtigde op verschillende chemische gebieden heeft gewerkt. Daarbij heeft ze ruime ervaring opgedaan met verleningsprocedures voor octrooien in “niet-standaard” landen zoals de Golfstaten, Rusland en enkele Aziatische landen.

Haar gevarieerde ervaring is bijzonder waardevol gebleken bij het schrijven van octrooiaanvragen, maar ook waardevol bij opposities en in het algemeen bij het geven van octrooiadvies. Haar praktijk is vooral gericht op uitvindingen op het gebied van chemische processen, materialen en het gebruik ervan, zoals polyolefinen, katalyse, naftakrakers, melamine, ureum, harsen en biomedische materialen. Ze heeft ervaring met het beschermen van de resultaten van industrieel en meer fundamenteel onderzoek. Klanten waarderen haar benadering van de internationale patentomgeving en haar strategisch advies.

Contact opnemen

Telefoon: 020 – 623 68 32
Email: info@losenstigter.nl

Ir. Ferdinand Leeger

Venster sluiten

Ir. Ferdinand Leeger is cum laude afgestudeerd als chemisch technoloog aan de Technische Universiteit Eindhoven. Tijdens zijn vroege carrière in de voedingsindustrie werkte hij aan projecten in Nederland en België voor het modelleren van reactorsystemen. Ferdinand heeft uitgebreide ervaring opgedaan met betrekking tot ontwerp van chemische fabrieken, lithografie, katalyse en multivariate data-analyse. Voordat hij bij Los & Stigter werkzaam was, werkte hij als octrooigemachtigde aan een breed scala aan mechanische, elektrische en fysische uitvindingen. Zijn kennis en ervaring reikt dan ook ver buiten zijn chemische achtergrond.

Contact opnemen

Telefoon: 020 – 623 68 32
Email: info@losenstigter.nl

Mr. Karin Doornweerd-Boeree

Venster sluiten

Mr. Karin Doornweerd-Boeree is in 1994 afgestudeerd in het Nederlands Recht aan de Universiteit van Amsterdam. Zij is sinds 2001 werkzaam bij Octrooibureau Los en Stigter B.V. als Benelux- en Europees Merken- en Modellengemachtigde.

Contact opnemen

Telefoon: 020 – 623 68 32
Email: info@losenstigter.nl

Mr. Pieter Flier

Venster sluiten

Mr. Pieter Flier studeerde rechtsgeleerdheid aan Tilburg University. Zijn master privaatrecht, met een specialisatie in intellectuele eigendom, heeft hij met genoegen afgerond. Pieter schreef zijn scriptie over de taalkundige verandering in de betekenis van merknamen ofwel de verwording van (bekende) merknamen tot soortnamen.

Pieter is vanaf 2019 werkzaam bij Los en Stigter als Merken- en Modellengemachtigde. Daarvoor werkte hij bij een advocatenkantoor dat zich mede specialiseert in het intellectuele eigendomsrecht. Hier hield hij zich onder meer bezig met merkinbreuken, het bepalen van merkstrategieën alsmede het opstellen en beoordelen van licentie- en distributieovereenkomsten.

Pieter is lid van de Beneluxvereniging voor Merken- en Modellenrecht (BMM).

Contact opnemen

Telefoon: 020 – 623 68 32
Email: info@losenstigter.nl

Ir. Ghassan Salim

Venster sluiten

Ir. Ghassan Salim is octrooigemachtigde in opleiding.
Hij bezit een MSc in toegepaste natuurkunde, een MSc in plasmonics en nanotechnologie, en een MSc in medische fysica en engineering. Hij bevindt zich in de afrondingsfase van zijn doctoraat in MRI-fysica en elektrotechniek.

Voordat hij bij Los & Stigter kwam, heeft hij jaren ervaring opgedaan in meerdere industriële en medische instellingen als R&D ingenieur. Hij is tevens nauw bekend met de zakelijke wereld en weet hoe hij de commerciële belangen van de klant hoog in het vaandel moet houden.

Contact opnemen

Telefoon: 020 – 623 68 32
Email: info@losenstigter.nl