020 - 623 68 32 info@losenstigter.nl

Diensten

Octrooien en Patenten – Bescherming van technische innovaties

Octrooien of patenten zijn bedoeld om exclusiviteit te garanderen voor innovatieve probleemoplossingen met een technisch karakter. Door een octrooi te verkrijgen, kan de houder anderen verbieden om dergelijke nieuwe oplossingen te gebruiken zonder zijn toestemming en daarbij betaling eisen voor het toepassen van deze oplossingen. Zo kan de octrooihouder controle uitoefenen over de mate van toepassing en de kosten van zijn uitvinding terugverdienen.

Octrooien kunnen betrekking hebben op uiteenlopende zaken, zoals inrichtingen en apparaten, werkwijzen, productieprocessen, installaties waarmee processen worden uitgevoerd en de producten die daarvan het resultaat zijn. Daarnaast kunnen ook software- of computer gerelateerde oplossingen, in het bijzonder ook Artificial Intelligence-toepassingen, in aanmerking komen voor octrooibescherming.

De waarde van octrooien voor bedrijven

Vanuit hun functie als exclusiviteitsgarantie hebben octrooien een waardebepalende functie voor bedrijven die over deze octrooien beschikken. Deze waardebepalende functie heeft geleid tot pogingen om het octrooirecht uit te breiden naar de bescherming van bedrijfsmodellen en methoden, waardoor een specifieke manier van zakendoen exclusief zou kunnen worden gemaakt. Voor een succesvolle aanvrage zal het bedrijfsmodel of de methode zich in een technisch aspect moeten onderscheiden van hetgeen bekend is.

Alternatieve beschermingsmethoden

Indien een bedrijfsvoering niet in aanmerking komt voor octrooibescherming, kunnen onderdelen ervan mogelijk op andere manieren worden beschermd. Los en Stigter biedt naast octrooi- en patentrecht ook diensten aan op het gebied van merkrecht en modelrecht.

Bij merkrecht ligt de focus op de bescherming van marketingcommunicatie met consumenten door het kiezen en registreren van een geschikt merk en vervolgens zorgvuldig de boodschap rond dit merk op te bouwen. Modelrecht richt zich op de bescherming van het uiterlijk van een product, zoals de vorm, kleur en textuur. Door gebruik te maken van deze alternatieve beschermingsmethoden, kunt u de verschillende aspecten van uw bedrijfsvoering effectief beschermen.

Nauwkeurige octrooiconclusies

Een goede octrooibescherming is sterk afhankelijk van de formulering van de octrooiconclusies of claims. De octrooi beschrijving dient ter illustratie van de conclusies en is niet bepalend voor wat er precies wordt beschermd.

Het aanvragen van een octrooi hoeft niet per se hoge kosten met zich mee te brengen. Neem contact op met onze medewerkers voor meer informatie over de tarieven. Gebruik ons contactformulier en wij beantwoorden graag al uw vragen omtrent octrooien, octrooirecht en patentrecht.

Veelgestelde vragen

Wat is het verschil tussen een octrooi en een patent?

Er is geen verschil tussen een octrooi en een patent; beide termen worden gebruikt om het exclusieve recht te beschrijven dat wordt verleend voor een uitvinding of innovatieve oplossing met een technisch karakter.

Hoe lang duurt de bescherming van een octrooi?

De beschermingsduur van een octrooi varieert per land, maar in veel gevallen is de maximale duur 20 jaar vanaf de datum van indiening van de octrooiaanvraag.

Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een octrooi?

De kosten voor het aanvragen van een octrooi kunnen variëren afhankelijk van het land waarin het octrooi wordt aangevraagd en de complexiteit van de uitvinding. Neem contact op met Los en Stigter voor meer informatie over de tarieven en het aanvraagproces.

Wat is het verschil tussen octrooirecht, merkrecht en modelrecht?

Octrooirecht beschermt technische innovaties en uitvindingen. Merkrecht beschermt de identiteit van een bedrijf of product, zoals de naam, het logo of de slogan. Modelrecht beschermt het uiterlijk van een product, zoals de vorm, kleur en textuur.

Kan ik mijn uitvinding internationaal beschermen met één octrooiaanvraag?

Hoewel er geen wereldwijd octrooi bestaat, kunnen uitvinders gebruikmaken van het Patent Cooperation Treaty (PCT) systeem om octrooibescherming in meerdere landen tegelijk aan te vragen met één enkele aanvraag.

Wanneer moet ik een octrooiaanvraag indienen?

Het is belangrijk om een octrooiaanvraag in te dienen voordat u uw uitvinding openbaar maakt, aangezien openbaarmaking de mogelijkheid om octrooibescherming te verkrijgen in veel landen kan beïnvloeden. Neem contact op met een gespecialiseerde octrooigemachtigde of Los en Stigter voor advies over het juiste moment om uw aanvraag in te dienen.

Hoe kan ik controleren of mijn uitvinding al door iemand anders is gepatenteerd?

U kunt octrooidatabanken raadplegen om te controleren of uw uitvinding al door iemand anders is gepatenteerd. Er zijn diverse nationale en internationale databanken beschikbaar, zoals Espacenet en Google Patents, die u kunnen helpen bij uw onderzoek.

Waarom Los & Stigter?

  • Opgericht in 1910

  • Bevoegd om op te treden voor het Europese Octrooibureau

  • Bescherming op wereldwijde basis door uitgebreid net van professionele relaties