020 - 623 68 32 info@losenstigter.nl

Diensten

Octrooien

Octrooien of patenten hebben als doel om de exclusiviteit te waarborgen van nieuwe probleem-oplossingen met een technisch karakter. De houder van een octrooi kan anderen het gebruik van dergelijke nieuwe oplossingen verbieden, en aan zijn toestemming de voorwaarde verbinden dat voor die toepassing betaald wordt. Zo heeft de octrooihouder in de hand in welke mate het octrooi wordt toegepast en tegen welke kosten die toepassing mogelijk is.

Octrooien kunnen zowel betrekking hebben op werkwijzen of productieprocessen, maar ook op de installaties waarmee die processen worden uitgevoerd, en op de producten die daarvan het resultaat zijn. Ook software- of computer-gerelateerde oplossingen kunnen octrooieerbaar zijn.

Octrooien hebben vanuit hun functie van exclusiviteitswaarborg, een waardebepalende functie voor het bedrijf dat over die octrooien kan beschikken. Die waardebepalende functie ligt ook ten grondslag aan pogingen om het octrooirecht op te rekken naar de bescherming van bedrijfsmodellen en methoden, waarmee een bepaalde manier van zaken doen exclusief wordt gemaakt.

Als de te beschermen bedrijfsvoering niet octrooieerbaar is, kunnen onderdelen daarvan mogelijk wel op andere wijze beschermd worden, zoals de bescherming van de marketing-communicatie met de consument door het kiezen en deponeren van een geschikt merk en vervolgens de boodschap rond dit merk zorgvuldig op te bouwen; zie hiervoor elders op deze site onder “Merk”.

Voor octrooien geldt dat een goede bescherming staat of valt met de formulering van de octrooiconclusies of claims. De octrooibeschrijving is slechts illustratief voor de conclusies, en is niet bepalend voor hetgeen beschermd wordt.

Het aanvragen van een octrooi hoeft helemaal geen hoge kosten met zich mee te brengen, vraag onze medewerkers naar de tarieven. Maak gebruik van ons contactformulier en wij geven graag antwoord op al uw vragen.

Waarom Los & Stigter?

  • Opgericht in 1910

  • Bevoegd om op te treden voor het Europese Octrooibureau

  • Bescherming op wereldwijde basis door uitgebreid net van professionele relaties