020 - 623 68 32 info@losenstigter.nl

Diensten

Modellen

Een model kan gevestigd worden op het nieuwe uiterlijk van een voortbrengsel. Een tekening is het tweedimensionale nieuwe uiterlijk van een voortbrengsel.

Het is vanwege de vereiste nieuwheid nodig om het ontwerp, voordat dit publiek geïntroduceerd wordt, als model te registreren. Het is mogelijk om deze registratie voor een aantal landen te verrichten, met name voor de Benelux en de Europese Unie.

Een geldige modelregistratie verschaft onder andere het recht om op te treden tegen derden die modellen vervaardigen, verkopen of invoeren die identiek zijn aan of slechts ondergeschikte verschillen hebben ten opzichte van het ingeschreven model. Of daarbij sprake is van opzet is irrelevant.

Omdat de bescherming van een model, ook met het oog op toekomstige behoeften, toereikend moet zijn en de registratie daartoe weloverwogen dient plaats te vinden, kan de bijstand door een deskundig modellenjurist niet gemist worden. Voor een optimale modelbescherming beschikken wij, tegen gemiddelde kosten, over uitstekende adviseurs alsmede een wereldwijd netwerk van professionele agenten op het gebied van de intellectuele eigendom.

Waarom Los & Stigter?

  • Opgericht in 1910

  • Bevoegd om op te treden voor het Europese Octrooibureau

  • Bescherming op wereldwijde basis door uitgebreid net van professionele relaties