020 - 623 68 32 info@losenstigter.nl

Diensten

Nietigheidsadviezen

In afwijking van de regeling in veel andere landen kan een Nederlands Octrooi dat zonder inhoudelijk onderzoek is verleend, op verzoek op geldigheid beoordeeld worden door het Octrooicentrum Nederland.

Dit betreft alle Nederlandse octrooiaanvragen die na 1 april 1995 zijn ingediend en waarop al dan niet een (internationaal) nieuwheidsonderzoek is uitgevoerd. Dergelijke octrooiaanvragen worden automatisch verleend, onafhankelijk van de uitkomst van het nieuwheidsonderzoek.

Op iedere Nederlandse octrooiaanvrage krijgt U sinds 1995 derhalve met 100 % zekerheid een verleend Nederlands octrooi. Of dat octrooi ook wat waard is, dient het publiek vervolgens zelf te bepalen. Dat dit niet eenvoudig is en veel last oplevert voor diegenen die met dergelijke mogelijk onterechte octrooipretenties worden geconfronteerd, zal ondertussen duidelijk zijn.

Met het aanvragen van een beargumenteerd nietigheidsadvies kan de gewenste duidelijkheid en een grotere mate van rechtszekerheid alsnog verkregen worden. De aanvrager dient daarbij zelf de gronden waarop het verzoek berust aan te dragen. Dit betreft de redenen waarom het octrooi niet nieuw of inventief wordt geacht.

Los & Stigter heeft veel ervaring met het verzorgen van dergelijke nietigheidsadviezen en helpt U graag.

Waarom Los & Stigter?

  • Opgericht in 1910

  • Bevoegd om op te treden voor het Europese Octrooibureau

  • Bescherming op wereldwijde basis door uitgebreid net van professionele relaties