020 - 623 68 32 info@losenstigter.nl

Mensen

Staf Los & Stigter

Mr. Ir. Jacques van Breda, elektrotechnisch ingenieur en jurist, is Nederlands en Europees octrooigemachtigde en Benelux- en Europees merken- en modellen-gemachtigde. De heer Van Breda is tevens als plaatsvervangend Raadsheer verbonden aan het Hof Den Haag. Omtrent de dienstverlening van Los en Stigter merkt Van Breda op: “Onze octrooigemachtigden hebben allen gewerkt voor grote industriële bedrijven en hechten vanuit die achtergrond aan het verschaffen van eerlijk en betrouwbaar advies met betrekking tot de haalbaarheid van uw zaak en de daarmee gemoeide kosten”.

De praktijk van de heer Van Breda is veelzijdig en varieert van kippenslacht- machines tot apparatuur voor computertomografie en mammografie, en van fietsonderdelen tot sandwichplaten voor de vliegtuigindustrie. Een groot deel van zijn praktijk is gericht op het verdedigen van de verworven octrooien tegen opposities van derden, en op het voeren van opposities tegen octrooien die verleend zijn aan concurrenten van Los en Stigter’s cliënten. Een recente statistiek bijgehouden door een cliënt van Los en Stigter laat zien dat twee op de drie door de heer van Breda gevoerde oppositiezaken in het voordeel van die cliënt beslist worden, waarbij de opponenten veelal met dubbele manschappen aantreden. Naast het aanvragen en verdedigen van octrooi en het opponeren onderhoudt de heer Van Breda een praktijk gericht op het bijstaan van cliënten bij het aangaan van licentie- of samenwerkings-overeenkomsten, en staat hij cliënten bij in de rechtszaal.


Drs Irma Scheltus studeerde scheikunde aan de Universiteit van Amsterdam en behaalde haar master in organo-metaalchemie.  Als octrooigemachtigde heeft ze meer dan 20 jaar ervaring in de chemische industrie waar ze als octrooigemachtigde op verschillende chemische gebieden heeft gewerkt. Daarbij heeft ze ruime ervaring opgedaan met verleningsprocedures voor octrooien in “niet-standaard” landen zoals de Golfstaten, Rusland en enkele Aziatische landen.

Haar gevarieerde ervaring is bijzonder waardevol gebleken bij het schrijven van octrooiaanvragen, maar ook waardevol bij opposities en in het algemeen bij het geven van octrooiadvies. Haar praktijk is vooral gericht op uitvindingen op het gebied van chemische processen, materialen en het gebruik ervan, zoals polyolefinen, katalyse, naftakrakers, melamine, ureum, harsen en biomedische materialen. Ze heeft ervaring met het beschermen van de resultaten van industrieel en meer fundamenteel onderzoek. Klanten waarderen haar benadering van de internationale patentomgeving en haar strategisch advies.

Ir. Ferdinand Leeger is cum laude afgestudeerd als chemisch technoloog aan de Technische Universiteit Eindhoven. Tijdens zijn vroege carrière in de voedingsindustrie werkte hij aan projecten in Nederland en België voor het modelleren van reactorsystemen. Ferdinand heeft uitgebreide ervaring opgedaan met betrekking tot ontwerp van chemische fabrieken, lithografie, katalyse en multivariate data-analyse. Voordat hij bij Los & Stigter werkzaam was, werkte hij als octrooigemachtigde aan een breed scala aan mechanische, elektrische en fysische uitvindingen. Zijn kennis en ervaring reikt dan ook ver buiten zijn chemische achtergrond.
Ir.Ype van Randen, wiskundig ingenieur en Octrooigemachtigde is ruim 10 jaar werkzaam bij Los en Stigter met een keur van tevreden cliënten. De heer van Randen heeft vele jaren als research manager gewerkt bij een Zweedse multinational. De daar opgedane brede technische kennis bestrijkt een scala van technische disciplines, zoals werktuigbouw in het algemeen maar ook tribologie en meettechniek. Als opdrachtgever was hij ook verantwoordelijk voor een uitgebreide octrooiportefeuille. Zijn brede technisch inzicht en het feit dat hij ook veel ervaring heeft als opdrachtgever voor octrooigemachtigden, geeft hem een zeer goed inzicht in de positie van de klant. Zijn wiskunde achtergrond staat borg voor een logische en sterke benadering van oplossingen voor octrooivraagstukken van zowel technische, procedurele als zakelijke aard. Het beste resultaat voor de klant staat centraal in zijn adviezen.
Ir. Ghassan Salim is octrooigemachtigde in opleiding.
Hij bezit een MSc in toegepaste natuurkunde, een MSc in plasmonics en nanotechnologie, en een MSc in medische fysica en engineering. Hij bevindt zich in de afrondingsfase van zijn doctoraat in MRI-fysica en elektrotechniek.
Voordat hij bij Los & Stigter kwam, heeft hij jaren ervaring opgedaan in meerdere industriële en medische instellingen als R&D ingenieur. Hij is tevens
nauw bekend met de zakelijke wereld en weet hoe hij de commerciële belangen van de klant hoog in het vaandel moet houden.
Mr. Pieter Flier studeerde rechtsgeleerdheid aan Tilburg University. Zijn master privaatrecht, met een specialisatie in intellectuele eigendom, heeft hij met genoegen afgerond. Pieter schreef zijn scriptie over de taalkundige verandering in de betekenis van merknamen ofwel de verwording van (bekende) merknamen tot soortnamen.
Pieter is vanaf 2019 werkzaam bij Los en Stigter als Merken- en Modellengemachtigde. Daarvoor werkte hij bij een advocatenkantoor dat zich mede specialiseert in het intellectuele eigendomsrecht. Hier hield hij zich onder meer bezig met merkinbreuken, het bepalen van merkstrategieën alsmede het opstellen en beoordelen van licentie- en distributieovereenkomsten.
Pieter is lid van de Beneluxvereniging voor Merken- en Modellenrecht (BMM).
Mr. Karin Doornweerd-Boeree is in 1994 afgestudeerd in het Nederlands Recht aan de Universiteit van Amsterdam. Zij is sinds 2001 werkzaam bij Octrooibureau Los en Stigter B.V. als Benelux- en Europees Merken- en Modellengemachtigde.

Waarom Los & Stigter?

  • Opgericht in 1910

  • Bevoegd om op te treden voor het Europese Octrooibureau

  • Bescherming op wereldwijde basis door uitgebreid net van professionele relaties

Neem contact met ons op

Wilt u contact met ons opnemen?
Bekijk onze vestigingen op de kaart of vul het contact formulier in. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

    [recaptcha size:normal]