020 - 623 68 32 info@losenstigter.nl

Nieuws

Europees octrooi

Het Europees parlement heeft ingestemd met een voorstel tot invoering van een unitair en ondeelbaar Europees octrooi voor de Europese Unie. Overdracht, instandhouding en verval van dit octrooi heeft betrekking op de gehele Europese Unie, met uitzondering van Italië en Spanje. Italië en Spanje vechten de rechtmatigheid van het unitair Europees octrooi aan bij het Hof van Justitie te Luxemburg. Indien het hof te Luxemburg het door het parlement aangenomen voorstel in overeenstemming acht met het recht van de Europese Unie, kan het unitaire Europees octrooi ingevoerd worden nadat tenminste 13 landen van de Europese Unie hiermee hebben ingestemd, waaronder tenminste Duitsland, Engeland en Frankrijk. Het unitair Europees octrooi zal op zijn vroegst op 1 januari 2014 beschikbaar zijn.

Het blijft mogelijk om gebruik te maken van het bestaande Europees octrooi, waarmee het voor de gebruiker mogelijk is om per land te beslissen om dit octrooi over te dragen, in stand te houden of te laten vervallen. Met dit bestaande Europees octrooi is meer maatwerk mogelijk en afstemming van de gewenste bescherming tijdens de looptijd van het octrooi op de beschikbare financiële middelen.

Waarom Los & Stigter?

  • Opgericht in 1910

  • Bevoegd om op te treden voor het Europese Octrooibureau

  • Bescherming op wereldwijde basis door uitgebreid net van professionele relaties