020 - 623 68 32 info@losenstigter.nl

Nieuws

Het indienen van afgesplitste octrooiaanvragen

Het Europees Octrooibureau verruimt de mogelijkheid voor het indienen van afgesplitste Octrooiaanvragen op basis van een lopende Europese Octrooiaanvrage.

Nog in 2010 had het Europees Octrooibureau besloten om de vele afgesplitste octrooiaanvragen in te dammen door aan de indiening daarvan een termijn te koppelen van 24 maanden na de eerste inhoudelijke beoordeling van de moederaanvrage. Dit heeft niet het gewenste resultaat gehad, en nu keert het Europees octrooibureau terug naar het oude systeem waarbij zolang een Octrooiaanvrage nog niet is afgehandeld, het mogelijk is om op basis daarvan één of meer afgesplitste Octrooiaanvragen in te dienen. Ook een afgesplitste Octrooiaanvrage kan zo als basis dienen voor een nieuwe afgesplitste Octrooiaanvrage.

Het oorspronkelijk oogmerk om het aantal afgesplitste Octrooiaanvragen in te dammen wordt in de nieuwe regeling gerealiseerd door aan het indienen van de tweede en iedere latere afgesplitste Octrooiaanvragen een progressief oplopende takse te koppelen.

De ingangsdatum van de nieuwe regeling is 1 april 2014.

Waarom Los & Stigter?

  • Opgericht in 1910

  • Bevoegd om op te treden voor het Europese Octrooibureau

  • Bescherming op wereldwijde basis door uitgebreid net van professionele relaties